Освен КАТ в акцията ще се включат и екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а при нужда - и служители на криминална полиция.

Акцент при проверките ще бъде спазването на времето за почивка, контрол на скоростните режими, претоварване на автомобили, укрепване на товарите, дали шофьорите са използвали упояващи вещества или алкохол, а също техническото състояние и документите на превозните средства.

Глобите за установено нарушение могат да достигнат до 3000 лева.