За тема на интерпретативното съчинение на дванадесетокласниците се падна "Пътят на посвещаването в любовта" по стихотворението "Посвещение" на Петя Дубарова. „Живот в мрежата“ бе формулировката за есето. Младежите работиха по три модула, като за последния имаха на разположение 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

Максималният брой точки на държавния зрелостен изпит е 100, като той се счита за издържан при минимум 30 точки. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 8 юни.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е на 23 май, а допълнителните матури по желание между 26 и 31 май.

По-голямата част от зрелостниците заявиха, че след изпитите ще кандидатстват във висшите учебни заведения, а най-желаните специалности сред тях са информатика, финанси, математика, икономика и маркетинг.