"Цената на компромиса" - върху тази тема по "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски разсъждаваха учениците, които избраха да пишат интерпретативно съчинение. Втората възможност беше есе със заглавие "Мълчанието – сила или слабост"

Младежите работиха по три модула, като за последния имаха на разположение 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

Максималният брой точки на държавния зрелостен изпит е 100, като той се счита за издържан при минимум 30 точки за "Среден 3". Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 7 юни.

На 20 май е вторият задължителен изпит. Той е по един от профилиращите предмети, изучавани в 11-и и 12-и клас, или по теория на професията за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии.

По-голямата част от зрелостниците днес заявиха, че след изпитите ще кандидатстват във висшите учебни заведения, а най-желаните специалности сред тях са информатика, финанси, спорт и педагогика.

От тази година за първи път ще има повторно явяване на матура за тези, които искат да повишат оценката си. Завършващите средно образование могат да се възползват от тази възможност до една година след полагане на матурата. Резултатът от повторния изпит не променя този от матурата в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.

Досега учениците можеха да се явят на поправителна сесия само, ако са получили оценка "Слаб 2" на първия изпит.