Отделно с друга точка в дневния ред ще бъдат отпуснати 16 млн. лева за подпомагане на земеделските производители, които използват напояване. Това отново са главно малки и средни земеделски производители. С тези средства се осигуряват 80% от цената на водата за напояване, което означава, че земеделците ще заплащат само 20% от тази цена.

Също така ще бъде изпратено писмо до комисаря по земеделието и храните, с което се иска премахване на тавана, свързан с подпомагане на земеделските производители по отношение на затрудненията, произтичащи от войната в Украйна. Проведени са предварителни разговори с председателя на Европейската комисия и има решение на Министерския съвет, чрез това писмо да се официализира процедурата, с която се иска този таван да отпадне и средствата да могат да бъдат разпределени.

С това кабинетът изпълнява няколко от точките на споразумението със земеделските производители, както и изпълнението на останалите точки от това споразумение.


Източник: novini.bg