Отлагането на задължителните електронни рецепти за антибактериални лекарствени продукти за системна употреба е с цел да се даде необходимото време, както на лицата, участващи в процеса по предписване и отпускане на тези лекарствени продукти, да се адаптират към промяната, така и възможност за преодоляване на констатирани недостатъци на системата.

От утре, 1 април, отпада вариантът за предписване на антибиотици с хартиена рецепта и няма да има изключения за лекари и зъболекари, които да продължат да изписват лечение по този начин.