Изтече крайният срок, в който бенефициентите по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони” бяха длъжни да подадат проектни предложения до Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” в размер на минимум 50% от одобрения бюджет за съответния бенефициент по тази процедура.

Община Мездра, която е една от 28-те общини у нас, имащи възможност да изпълнят мерки за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради, е подала 5 проектни предложения на обща стойност около 4 020 000 лв. Това е над 50% от одобрения бюджет за община Мездра, който е в размер на приблизително 7 870 000 лв., уточни Диана Павлова, началник на общинския отдел „Градоустройство, строителен контрол и обществени поръчки“.

Проектните предложения, подадени на този етап, са за четири обществени сгради - тези на Община Мездра, на полицията, на пожарната и на бившото АПК, както и за 13 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, които са допустими за енергийно обновяване. На тези сгради са изготвени технически и енергийни обследвания, технически паспорти и енергийни сертификати. Предстои да бъдат обследвани още 20 жилищни сгради и да се сключат договори между Сдруженията на собствениците и Общината за последващи обследвания.

Досега заявления за интерес и финансова помощ са подали над 90 собственици на еднофамилни сгради и сдружения на собственици на многофамилни сгради в гр. Мездра, които отговарят на изискванията да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа при изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 май т. г.

Междувременно 7 сдружения на собствениците сключиха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои такива договори да сключат още две сдружения. На една от сградите - Общежитието на ул. „Сердика”, вече са изготвени обследванията и енергийният сертификат. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. В момента се прави обследване на останалите 6 сгради, които отговарят на условията на програмата.