© Община Видин

Изложбата е под­гот­ве­на по идея на Не­го­во Пре­въз­хо­ди­тел­ство Сте­фа­но Бал­ди - пос­ла­ник на Ита­лия в Бъл­га­рия и е пос­ве­те­на на 500-го­диш­ни­на­та от смърт­та на Лео­нар­до да Вин­чи, в сътрудничество с Италианския културен институт.

На откриването присъстваха и доброволците, участвали в деветото издание на Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни“. Преди събитието, на откритата сцена при Художествената галерия Градският духов оркестър привличаше вниманието и радваше посетителите с изпълнения на популярни мелодии.

Експозицията ще остане в галерията в града до 28 август.