Служителите на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност.

Полицейските служители няма да допускат в секциите лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.

При необходимост, и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия, служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.