Гласоподавателите, включени в предварителните избирателни списъци в община Мездра за парламентария вот, са 18 590. От тях 10 440 са с постоянен адрес в град Мездра, а останалите 8 150 - в 27-те съставни села на общината. Подадените заявления за гласуване по настоящ адрес са 606.

Първите данни за избирателната активност в община Мездра ще станат известни след 10.00 часа.

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр. Мездра могат да правят заявки за транспортиране от дома им до избирателната секция на тел. 0910/ 9 21 02 и 0085 69 55 04. В гр. Мездра достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са 7-ма и 8-ма градски секции, които се помещават на партера в Социалния комплекс (бившата сграда на АПК-а) и на първия етаж в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (МТУ-то).

Изборният ден приключва в 20:00 часа, но ако пред някоя избирателна секция има още желаещи да гласуват, той може да бъде удължен до 21:00 часа.