По-голямата част от гласувалите на референдума са отговорили с "Да“ на всички питания, зададени от Слави Трифонов.

На въпроса "Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“ 73,74 % от врачаните са отговорили с „Да“, 14,58 % - с „Не“, 9,51 % не са дали еднозначен отговор, а 2,17 % от гласовете са недействителни.

Втория въпрос - "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите”, са подкрепили 63,72 % от хората, а 24,16 % не желаят да бъдат задължавани да гласуват. 9,95 % от бюлетините са без еднозначен отговор, а недействителните са 2,17 %.

Последният въпрос - "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“, е бил одобрен от 73,37 % от избирателите във Врачанско, които са отговорили с „Да“, 13,77 % - с „Не“, 10,70 % - без еднозначен отговор, 2,17 % - недействителни бюлетини.

На този етап не е ясно дали референдумът ще премине необходимият праг и ще влезе в сила, без да бъде гласуван от Народното събрание. Според Закона за прякото участие на гражданите във властта, за да има допитването по трите въпроса задължително действие, първото условие е по всеки от въпросите да са гласували не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание. Второто условие за задължителност на резултата е с "Да" да са отговорили повече от 50% от гласувалите.