Като кандидати за общински съветници или за кметове в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври, с влезли в сила решения на Общинска избирателна комисия – Мездра, са регистрирани кметът на община Мездра и кметовете на селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Крапец, Крета, Лик, Люти дол, Моравица, Оселна, Очин дол, Ослен Криводол, Руска Бела, Ребърково, Типченица и Царевец.

Поради излизане в отпуск на градоначалника Иван Аспарухов, за временно изпълняващ длъжността "кмет на община Мездра“ е предложена инж. Николинка Кътовска – заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ в Община Мездра.

В 13 от населените места за временно изпълняващи длъжността кметове са предложени старшите специалисти АОН, а за Върбешница и Горна Кремена е Анюта Маньовска, заЕлисейна и Люти дол – бившите кметове Румен Илков и Николина Димитрова; за Лик – Цеца Кирова; за Ребърково – кметският наместник на с. Люти брод - Иван Коцев и за Царевец – Силвия Йотова.