Иван Аспарухов, който подаде оставка като заместник регионален министър, благодари в открито писмо, разпространено в социалната мрежа, на министър Лиляна Павлова, на Политическия кабинет и администрацията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

Уважаема Госпожо Павлова,

Уважаеми колеги - членове на Политическия кабинет,

Уважаеми служители от администрацията на МРРБ,

С благодарност и признателност се обръщам към Вас за топлотата, с която ме приехте, за работоспособността и професионализма, които поддържахме през този кратък, но изключително пълноценен и продуктивен работен период.

За мен беше удоволствие да бъда част от колектива на най-доброто и любимо за общините и регионите министерство.

От сърце Ви желая здраве! С присъщия си работохолизъм помагайте на един изключително ценен човек, какъвто е министър Павлова. Сигурен съм, че резултатите ще бъдат повече от очакваните!

Успех!

Ваш, Иван Аспарухов