Водещата на културното събитие, Снежана Стоянова, завеждащ отдел „Читални“ в библиотеката, представи гостите и въведе аудиторията в темата на срещата. Иван Георгиев, автор на шест краеведски книги, увлекателно представи стари сгради, отминали събития и хора, показани в документалната фотоизложба „Лом – градът и реката“. Особен интереспредизвикаха оригиналните снимки на Народната банка, гимназията, читалището и изглед от град Лом, правени в началото на миналия век.

Специално място в изложбата заема футболът в Лом, представен с фотографии от 1931 г. на спортните дружества „Цар Борис III“ и „Княгиня Мария Луиза“. Иван Георгиев показа и няколко броя от вестниците: „Стражъ“ от 1936 г., „Северъ“ от 1935 г. и „Дунавски глас“ от 1943 г., печатани и разпространявани в Лом.

В поетичната част на срещата Мария- Розалия Владимирова, сподели, че 30 години са събирани стиховете в ,,Интроспективно" и ,,Интроспективно 2". И в двете стихосбирки има по десет репродукции, които сама е рисувала и кориците на книгите са колаж от нейни картини.

Това лято очаква да издаде сборник с художествена проза, а пише и трета стихосбирка. Мария- Розалия Владимирова 32 години е играла в самодейния драматичен театър на ломското читалище и нарече това време „Блажени години!“, а любовта и към сцената „обсесия“.

Поетесата прочете някои от любимите си стихове, посветени на хора, за които пази дълбоки и незаличим спомен и красиви и вълнуващи думи.
Мария- Розалия Владимирова подари на РБ „Гео Милев“ книгите си и те вече са на разположение на читателите, а фотоизложба „Лом – градът и реката“ ще остане в библиотеката до средата на м. юли.