Директорът на ОД „Земеделие” -Лора Лазарова съобщи, че последното преброяването е извършено досега през 2003г и 2010г., а тази година ще започне на 1 септември и ще приключи на 18 декември. На територията на област Враца са регистрирани около 15 000 земеделски стопанства.

Предвидени са два етапа, от 1 до 18 септември информацията ще бъде въведена онлайн от производители, които могат да направят това. Вторият етап ще продължи от 19 септември до 18 декември, където анкетьори ще съберат необходимата информация за стопанствата и ще попълнят въпросник за тях.

Целта на преброяването е да се актуализират списъците на земеделските стопанства, дали са активни или вече не функционират като такива. На кметовете на населените места в община Мездра бяха раздадени списъци с регистрираните земеделски стопанства, които предстои да се актуализират.

Главният експерт към Дирекцията, Христина Христова, разясни подробно на кметовете, в какво се състои същинското преброяване. Тя допълни, че в срок от 2 седмици, кметовете на Кметства и кметските наместници трябва да изготвят актуализираните списъци.

По време на срещата, ветеринарният лекар д-р Иво Иванов, обслужващ района в Мездра, разясни какви предпазни мерки трябва да се вземат от страна на кметовете във връзка с новопоявилите се случаи на Африканска чума по свинете и птичи грип по домашните птици.

Той направи конкретни препоръки и посочи опасностите от разпространението на заболяването,свързани с наличието на множество пътища за предаване на вируса, както и с неговата изключителна устойчивост.

Д-р Иванов обърна внимание на кметовете, че трябва да изготвят поименен списък на стопаните, в който ще декларират наличието и броя на свинете в т.н. „заден двор”.