Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОПИК, и се организира съвместно с Областен информационен център - Монтана. Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация от заинтересованите лица.