Състезанието се провежда по инициатива на МОН в Книговище.бг - платформата за стимулиране на осмислящото четене сред децата. Между 9 декември 2019 г. и 4 февруари 2020 г. в състезанието се включиха 336 класа от 68 населени места в страната и 1 български клас във Виена. Учениците от тези класове се състезаваха чрез въпросниците в Книговище.бг. по разбиране на книгите и приказките, които са прочели. Резултатите в състезанието отчитат броя решени въпросници, трудността им, но и верността, с която те са решени. Това стимулира учениците да са внимателни както в разчитането на въпросниците, така и във вникването на текстовете, които четат. Общо за периода на състезанието децата решиха въпросниците в платформата 62 557 пъти. Създадоха 87 нови въпросника по детски книги, приказки и енциклопедии и станаха дигитални създатели в Книговище.бг.

Класиране за област Враца:

Петя Иванова - НУ “Иванчо Младенов” (Враца) 2. А

Филка Димитрова - НУ "Иван Вазов” (Враца) 3. Б

Катинка Диковска - ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” (Мездра) 4. А

Бистра Григорова - ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” (Козлодуй) 7. Д

Учителите Нели Петринска и Катинка Диковска, споделят категоричния положителен ефект върху мотивацията на децата да четат. Ученици, които преди груповото включване на класа са имали затруднения в четенето и разбирането, в края на първия срок демонстрират интерес и напредък в читателските си умения и способността за осмислящо четене. Учителите споделят, че участниците осезателно са обогатили речника си и са изградили умения за създаване не въпроси по текстовете, които четат.

В отклик на нуждите на учителите, в началото на втория учебен срок Книговище.бг подготвя нови функционалности в платформата, с които да е още по-удобен, информативен и полезен за младите читатели и техните ментори.