Своята позиция изразиха д-р Емил Миленков, д-р Даниела Торбова – председател и заместник председател на Дружеството на общопрактикуващите лекари във врачанска област, председателят на Районната фармацевтична колегия във Враца Анна Пенева и членовете на Управителния съвет на колегията Давид Колев и Еленко Тодоров, д-р Иво Ралчовски – заместник председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет. В разговорите се включиха също и фармацевти и общински съветници. Всички участници показаха позитивно отношение към добрата идея, а заедно с това фармацевтите очертаха негативни пречки откриването на денонощна аптека да стане факт.

Желаната дискусия се случи и стана ясно, че на първо място е икономически неизгодно за даден фармацевт да отвори нощен пункт, въпреки, че кметът Каменов предложи вариант за дофинансиране от общинската хазна. Вторият проблем се появява с липсата на квалифицирани кадри, които биха се наели да работят нощем. Уточнено бе, че в денонощна аптека трябва да работят четирима магистър фармацевти. Анна Пенева уточни, че във Враца работят 31 аптеки с 60 фармацевти и само 10 от тях са под 40-годишна възраст. Стана ясно и трето препятствие, тъй като такъв пункт изисква преустройство и специално оборудване с охрана, а това става с разрешение от РЗИ и Изпълнителната агенция по лекарствата.

Калин Каменов постави пред двете гилдии задачата да търсят решение на проблемите, да мислят за варианти и след седмица ще ги събере отново на конструктивен разговор с конкретни предложения във връзка с откриването на нощната аптека.