В ритуала могат да участват само предварително записали се граждани. Регистрация за участие в богоявленския ритуал може да се направи в Община Мездра, ет. 2, стая 216 при Мария Кръстева, в рамките на работния ден днес, 4 януари - от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. Ако участникът няма навършени 18 години, трябва да приложи писмено съгласие от родител (настойник).