Така например във Видин те са 30,8%, Силистра - 34,3%, Кюстендил - 28,5%, Монтана - 28,6%.

Като се има предвид, че това са области с безработица значително над средната за страната, това означава, че в повечето случаи един работещ на минимална заплата издържа всички останали членове на домакинството. Според КНСБ това е знак за продължаващо нарастване на работещите бедни, които през 2016 г. са достигнали до 11,6 процента при 7,4 на сто през 2012 г.

КНСБ няма да спре да иска през механизъм минималната заплата да бъде поне 50% от средната работна заплата за страната, каза президентът на синдиката Пламен Димитров на пресконференция.

Той посочи, че, независимо от постигнатия напредък в увеличаването на минималното възнаграждение с 9,5 процента от началото на годината, минималната заплата все още е 44,3 на сто от средната работна заплата.

От 2012 г. досега минималната работна заплата се е повишила с 62,5 процента, но тя остава най-ниска в ЕС - 235 евро, предаде БТА.

Крайно незавидна е и позицията ни на Балканския полуостров - в България минималната заплата е по-ниска с 26, 2 на сто от тази в Румъния, с 5,2 на сто от тази в Сърбия, от Гърция - с 65, 6 на сто, от Турция - с 46,9 на сто, а от Словения - със 70 на сто.

Само в сравнение с Албания минималната работна заплата в България е по-висока - с 29,9 на сто.

КНСБ ще настоява и за въвеждането на минимална заплата за висшист, който работи по специалността си - от 700 лева или 1,5 на сто от минималната работна заплата за страната.

Според Пламен Димитров има позитивни нагласи от страна на депутати от управляващото мнозинство за въвеждането на такова минимално възнаграждения за висшисти, евентуално от 2019 г.

Диференциацията на работните заплати по области продължава да задълбочава социалните неравенства, анализират от КНСБ.

Трудовите възнаграждения във Видин (668 лева) са повече от два пъти по-ниски от тези в София /1405 лева/, а 32,5 на сто от всички наети работят в София, където средната заплата е с 35,5 на сто по-висока от средната за страната.

Ако се изключи София от наблюдението на заплатите, то тогава средната заплата за страната придобива размер от 862 лева.

КНСБ иска още въвеждане на необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, въвеждане на прогресивна данъчна скала и семейно подоходно облагане.


Източник: dnes.bg