Напускането на Несторов е показателно за отровната атмосферата, която вече трета година витае в Общинската администрация. Не е изключено зад напускането на шефа на "Чистота" да стои и дългата ръка на "сивия кардинал" на Община Мездра Севдалина Джамбазка. Едва ли е случаен и фактът, че Несторов не присъства на последната Годишна среща на местните власти в "Албена", а вместо него до Събков се кипреше напористият Владимир Стоянов - организатор "Транспорт" в ОбП "Чистота", който също, както и Джамбазка, е приоданец от съседната община Роман.

Впрочем, тази пролет още един местен кадър напусна Община Мездра. След като подаде предизвестие, от началото на месец април Цветослав Петков, младши експерт в отдел "Общинска собственост", беше освободен от кметската администрация. Причината: конфликт със секретаря на общината Севдалина Джамбазка, уронила неговото лично достойнство. Във връзка със системния психически тормоз, упражняван от Джамбазка върху служители в Общинската администрация, срещу нея дори беше подадена жалба в Кoмисията за защита от дискриминация.

Междувременно едно от многобройните външни попълнения в Община Мездра също е на път "да си бие камшика". Инж. Петя Василева - главен специалист "Техническо обслужване и контрол" в Дирекция "Устройство на територията", която през есента на миналата година беше натоварена от Събков да осъществява контрол върху дружествата и фирмите, извършващи ремонтни дейности на водопроводната и канализационна мрежа в общината и да следи за отстраняването на "ВиК"-а авариите и възстановяването на асфалтовата настилка по уличната мрежа, в началото на месец октомври също е подала предизвестие за напускане.