Марина Ташева е поредният кадър на ключова позиция, който напуска Община Мездра. Само през последните няколко месеца от екипа на кметската администрация си тръгнаха директорът на Общинското предприятие "Чистота" Николай Несторов и инж. Петя Цветкова-Василева - главен специалист "Техническо обслужване и контрол" в Дирекция "Устройство на територията".

Марина Ташева е на 36 години. Членува в Регионална колегия Враца на Камарата на архитектите в България. Преди да стане главен архитект на Община Мездра, е заемала същата длъжност в Община Хайредин. Член е на Изпълнителния съвет на ПП "Движение "Да България" - Враца.