От Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) уточниха за БТА, че събитието започва тази събота, 15 юни, като ще продължи и през юли. Преброяване ще има и през 2025 г., а финансирането на полевата работа тогава е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Традиционно към екипите на БДЗП се включват и експерти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и всички регионални инспекции по околната среда и водите. Общо в България са установени 6981 гнезда, от които 5825 са заети от размножаващи се двойки. Броят на двойките бели щъркели се е увеличил с 1007 (21%), посочват също от МОСВ.

Белият щъркел е индикатор за състоянието на средата, която обитава човекът, каза в интервю за БТА експертът от БДЗП Свилен Чешмеджиев. Изсичането на горите и пресушаването на естествените водоеми като реки и езера са част от предизвикателствата, които влияят негативно върху щъркелите, посочи той. По думите му развалянето на гнездата, които понякога могат да са и върху къщи и комини, също е проблем.

Всички граждани могат да се включат в инициативата за преброяване на белия щъркел като изтеглят полевия формуляр, достъпен тук, попълнят в него данните за намереното щъркелово гнездо и изпратят попълнения формуляр по електронна поща до ИАОС на biomon@eea.government.bg. Доброволците могат да използват за тази цел и мобилното приложение на БДЗП SmartBirds Pro.