Обновената отсечка покрай "Химко” във Враца сефтоса едър рогат добитък. На говедата явно им хареса новата асфалтова настилка и вместо по андъците край пътя, спокойно се разходиха по шосето.

Водачите на МПС-та чинно изчакаха кравите да прекосят подновения терен, нищо, че не бяха в Индия. Нашите млекодайни селскостопански животни не са свещени, обаче са от изчезващия вид родни екземпляри и им се полага известно уважение.

Пък и говедата бяха изключително деликатни и не оставиха следи по новия път след себе си.