Кметът съобщи още, че Община Враца кандидатства по проект към Националния доверителен екофонд за ремонт на училището.

„Пожелавам Ви за следващия - 90-ти рожден ден, проектът да се реализира, защото той е най-големият, до този момент, който е свързан с реконструкция на училище във Враца. Убеден съм, че гимназията ще се развива, а Вие ще учите в модерни условия“, добави още Каменов.

По проекта сградата на гимназията ще бъде ремонтирана и реновирана.