© Фейсбук

"Имам много нови работи, имам и от старите. Аз имам над 1000 картини, които постоянно се въртят тук и по Европа, така че винаги имам какво да покажа.

Картините ще бъдат изложени отвън. 40 стойки са закупени от градския съвет и ще бъдат наредени отвън заради ковид пандемията между двете алеи пред читалището и чинарите. Така че, всеки ще може да ги види..."

Картините са създадени по време на пленери в цялата страна. Художникът е нарекъл експозицията си "Спомен за бъдещето".