Експерти от РИОСВ - Враца извършиха незабавна проверка на 26 юли след пренасочен сигнал на "зеления телефон“ от Дирекция "Национална система 112” към МВР за неприятна миризма на сяра в кв. Кулата във Враца, съобщават от регионалната екоинспекция.

По време на проверката е извършен обход на квартала. В кв. Кулата и в района около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии изпускани в атмосферния въздух. Органолептично не е усетена специфичната миризма на сяра.

Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ж. п. гара Враца през изминалото денонощие не показват превишения на нормите по измерваните показатели.