Благодарение на доброто взаимодействие между Община Мездра и „ВиК“ ООД-Враца и в резултат на изпратенa протестнa декларация от кметовете на селата Зверино, Игнатица, Елисейна, Очин дол и Зли дол, до инж. Събков и г-н Престойски, е договорена работна среща между ръководството на дружеството и кметовете на 5-те села. Срещата ще се проведе на 20.11.2017г. в седалището на водоснабдителното дружество във Враца. Г-н Престойски изрази становище, че цената на водата, доставяна по гравитачен път е свързана с европейската директива за изравняване на плащанията в регионите. Вероятното поскъпване на водата с 12-18% е утвърдено на заседание на КЕВР, но все още не е влязло в сила. На срещата между ръководството на „ВиК“ ООД-Враца и кметовете на засегнатите от евентуалното поскъпване на водата населени места в Общината, ще се обяснят всички аспекти на създадения проблем, направените инвестиции във ВиК- сектора, тенденциите в национален мащаб и възможното постигане на единодушие в тази насока.

Инж. Събков бе категоричен, че е редно въпросът с цената на водата да бъде обсъден и на заседание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и едва тогава да се вземат окончателни решения от КЕВР.

На срещата бе обсъдено и приключването на инвестиционната програма на Общината за 2017г., както и ангажиментите, които бяха поети и изпълнени от ВиК дружеството в града.

„С вчерашния довършителен ремонт на улица „Дунав“ се надявам, че приключат всички мъки и тревоги на хората от кв.101, касаещи планови ремонти. Ще изчакаме подходящо време, за да асфалтираме ул.“Дунав“. Смятам, че превантивно свършихме добра работа, въпреки всички несгоди, които бяха предизвикани на живеещите в района. Бяха сменени всички водопроводни отклонения и бяха подменени главния и второстепенния водопровод на ул.“Дунав“. Надяваме се през следващата година да продължим със същото темпо и там, където асфалтираме улиците, да извършим предварителен ремонт на водопроводнита мрежа, за да не изпадаме в неприятната ситуация първо да асфалтираме, след което „ВиК“ да разкопава прясно асфалтираните улици.

Предстои Община Мездра да подпише важен инвестиционен проект за ремонт на няколко улици в гр.Мездра – част от ул.“Ал.Стамболийски“ /южното платно над пазара/, дъгата от Кременска рампа до завод „Хемус-М“, ул.“Хр Ботев“ /от моста на входа на Мездра до Хемус-М/ и ул.“Димитър Благоев“. Ще включим и допълнителни улици, но това ще стане с приемането на бюджета на Общината за 2018г. На този етап имаме разбирането на водоснабдителното дружество, че ще съдействат за ремонта на ВиК мрежата.“, допълни инж. Събков.

Кметът изрази мнение, че Общината има големия късмет да работи с дружество, разполагащо с техника и финансови възможности за извършване на спешни и планирани ремонтни дейности.

Инж. Събков и г-н Престойски се договориха да продължи съвместната дейност по информиране на населението в Общината за възникнали аварии и предстоящи ремонти по водопроводната мрежа.