Той бе признат за виновен в това, че на 21.08.2020 год. в с. Мраморен без надлежно разрешително и в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила е държал с цел разпространие високорискови наркотични вещества на обща стойност 3 508.15 лв.

К. Г. е признал изцяло своята вина и е постигнал споразумение с Окръжна прокуратура - Враца, което бе одобрено от наказателен състав на Окръжен съд – Враца.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.