Съставът на военното формирование 54 990 във Враца ще бъде увеличен с 25 души. Министерството на отбраната обяви конкурс, които ще се проведе от 29 август до 10 септември. Допълнителни пет точки ще получи кандидат, които е от нашия край и е попаднал в числото на съкратените военни.

Обявените нови работни места са за лица със средно или средно специално образование. Съставът на механизирания батальон във Враца ще бъде попълнен със длъжностите сапьор, химик-разузнавач, автоматчик, радиотелефонист, гранатометчик, мерач на ръчна картечница, механик водач на самоходна минохвъргачка, майстор ремонт на бронетанкова техника.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата. Желаещите да работят като кадрови военни могат да подават молби до командира на механизирания батальон на Враца чрез структурите на Централното военно окръжие, където се водят на отчет.

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 25 май.