Самото място е изключително благоприятно за тях, тъй като реката там е спокойна, а бреговете ѝ са обрасли с гъсти треви и тръстика.

Водата и въздухът са двата основни елемента на птицата. По време на полет скоростта може да достигне 60-80 км / ч. Силните летателни мускули позволяват дълги полети на хиляди километри на юг и обратно до родните им места. Лебедите се издигат на височина до 8000 м благодарение на красивото оперение, което затопля птиците.

Лебедите са интересни птици. Те избират двойка само веднъж в живота си и остават верни на партньора си за цял живот и заедно отглеждат малките си докато съзреят достатъчно.

И още един интересен и красив пернат представител е попаднал в обектива на фотографа - земеродното рибарче. То е дребна птица от семейство Земеродни рибарчета. Среща се по поречията на всички реки и други водоеми в ниските части на страната и в някои планински райони. Отсъства само във високите планини и безводните равнинни райони.

Често стои кацнало неподвижно на клонче, надвесено ниско над водата или по камъните. Храни се с малки рибки, които лови по водната повърхност, водни насекоми и техните ларви, мекотели и дребни земноводни.

През зимата търси близки незамръзнали водоеми. Не е застрашен вид.