Във връзка с изграждането на националното хранилище, на 13 август Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите на сдруженията "Коалиция за устойчиво развитие" и "Екогласност" срещу екооценката на проекта за националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ "Козлодуй", съобщава преди време в-к „Капитал”.

Строителството на хранилището за радиоактивни отпадъци започна официално през август 2017 г., тъй като получи разрешение за предварително изпълнение, въпреки жалбите срещу издадения му още през 2016 г. ОВОС. Изпълнител на проекта е консорциум на германската "Нюкем технолоджи", в който участват и българските фирми "Евробилд", "Корект", "Булинвест" и "Янг проект."

Площадката, върху която депото се изгражда от 2017 г.
Площадката, върху която депото се изгражда от 2017 г. © Анелия Николова

Според договора първият етап от депото ще бъде въведен в експлоатация през 2021 г. Цялото съоръжение ще бъде от при повърхностен траншеен тип и ще има капацитет 19 хил. стоманобетонни контейнера с радиоактивни отпадъци. След запълване клетките ще се покриват със стоманобетонна плоча и ще се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земно насипен слой.

Планирано е хранилището да бъде в експлоатация 60 години, а в следващите 300 години ще трябва да бъде обект на постоянен контрол от страна на отговорните институции. "Когато бъде построено, националното хранилище ще приема преработени и обезопасени ниско и средно активни радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България", заявяват от ДПРАО