На събранието присъстваха директорът на болницата Орлин Цветков, представители на лечебното заведение и акционери в дружеството. В обявения начален час бяха представени 375 805 поименни акции, което е 94,71% от капитала на дружеството. Всички представители на общините от област Враца, които са акционери, подкрепиха решението за сключване на договор за банков кредит в размер на не повече от 8 000 000 и не по-малко от 5 000 000 лв., който да бъде обезпечен със залог на дълготрайни материални активи и бъдещи вземания на лечебното заведение, покриващи 120% от размера на отпуснатия кредит.

Изпълнителният директор Орлин Цветков заяви, че ръководството на врачанската болница е изненадано от позицията на здравното министерство. "Отпускането на кредита е от изключителна важност за нормалното функциониране на лечебното заведение. Със средствата трябва да бъдат покрити дългове, натрупани от предишното ръководство на МБАЛ "Христо Ботев”, допълни Цветков. Той бе категоричен, че ще се търсят други възможности за решения, за да може болницата да продължи работата си и пациентите да се чувстват спокойни. Орлин Цветков благодари на всички служители за проявеното търпение и разбиране.