© ЛРС

Доклад за дейността на сдружението представи ръководителят Ивайло Заимов, а председателят Димитър Генов изнесе информация за финансовия план за тази година.

Отчетена бе стабилността в управлението и развитието на сдружението, което стопанисва втората по големина в страната ферма за диви зайци. Според отчета, годишно се произвеждат 200 екземпляра, от които половина разселват в собствените си райони, а останалите продават на колегите си другите сдружения.

Разселват и 1000 фазана, които закупуват на 45-дневна възраст, което означава, че полациите от дивия заек и фазаните са в подем.

Ловците изразиха загриженост за опазването на дивеча и борбата с бракониерството.

Гост на събранието бе управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ Борислав Бечев.