Път II-81 е сред приоритетите на Агенция "Пътна инфраструктура" и в момента по Оперативна програма "Региони в растеж" се рехабилитират 43 км на територията на област София, които се очаква да бъдат готови през тази пролет. Отделно по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VA "Румъния-България" 2014-2020 г. в момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител за рехабилитация на още 7,7 км от трасето - от км 86,3 до км 94. Индикативна стойност е 5,3 млн. лв. От програмата е осигурено финансиране и за друг участък от пътя - от км 94 до км 101. Подписването на договора за него предстои.

С успешното завършване на тези обекти ще бъде обновен целият проход, тъй като отсечката на територията на област Монтана беше ремонтирана през 2015 г. по програма "Транзитни пътища V“.

Възлагат се предпроектни и геоложки проучвания за изграждане на тунел под прохода "Петрохан", който ще бъда предложен за финансиране чрез публично-частно партньорство. Реалният срок да се доведе проектът до край е осем години при много добра организация. За тунел се говори много отдавна, но за първи път е включен в управленска програма, отбеляза заместник-министър Нанков.

Напредва и работата по проекта за пътя Видин - Ботевград, който е ключов за региона. Изготвени и приети са техническите проекти за участъците от Видин до Монтана, а за участъка Монтана - Враца е изготвен само идеен проект. Очаква се в началото на тази година да бъдат обявени обществените поръчки за отсечките по трасето между Видин и Ружинци.

През 2018 г. бяха обявени обществените поръчки за избор на изпълнител на два подучастъка по трасето между Мездра и Ботевград. За участъка от Мездра до Ботевград вече са отворени шест оферти за строителството на Лот 2, а за Лот 1 в петък, 22 февруари, ще бъдат отворени офертите.

Заместник-министър Нанков посочи, че инвестициите в региона по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 ще продължат. По програмата са сключени общо 17 договора на стойност 60 млн. лв. 14 от проектите са на общините Монтана, Лом, Берковица, Бойчиновции, Чипровци, Вълчедръм и Вършец и са за 37 млн. лв., с които ще бъдат обновени градовете. Три проекта за 24 млн. лв. са на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Агенция "Пътна инфраструктура".

Ще бъдат модернизирани 15 училища и детски градини с 6 856 младежи. Два са обектите на социалната инфраструктура на стойност 1,2 млн. лв. По мерките за енергийна ефективност се извършва саниране на 4 обществени и 10 жилищни сгради. Ще бъдат благоустроени 48 хил. кв. м незастроени зелени и паркови площи в градската среда, като инвестицията е в размер на 9 млн. лв.