Тестът включва задействане на сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата, които ще бъдат съпътствани с гласова информация.

Тестът се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и за обучение на населението.

Проверки на техническата изправност на системата се извършват два пъти годишно - през месеците април и октомври.