Името на Данаил е свързано с вавилонския цар Навуходоносор, който сънувал загадъчен сън, който твърде много го смутил. Но като се събудил, той забравил какво точно е сънувал. За да премахне тежкото впечатление, което оставил сън у него, царят повикал при себе си халдейските учени и сънотълкуватели, като им казал, че иска да разберат какво точно е сънувал и да му разтълкуват значението на съня. Никой, разбира се, не могъл да стори това, тогава царят се разгневил и осъдил всички вавилонски мъдреци.

Когато халдейският цар Навуходоносор завладял и разрушил Йерусалим, четиримата младежи попаднали в плен. Даниил живеел все така праведно и често беседвал с царя, който бил изпълнен с уважение към него. За скромния му начин на живот Бог рано го благословил и възнаградил с пророческа дарба. Той успял да разгадае един много мъчителен сън на царя и му открил, че царството му и много други след него ще имат възходи, но и скоро - падения, защото само едно царство ще е вечно, това на единия Бог и Неговия син – Месията, който ще се роди след много време. Царят не бил щастлив от това пророчество, но издигнал в сан Даниил.

Навуходоносор продължил разгулния си и горделив живот. Построил на хълма Деир златен идол, на който цял Вавилон да се кланя. Само четиримата младежи не го правели, а велможи ги ги наклеветили пред царя. Те защитили вярата си в единия Бог и отрекли идола. Царят се ядосал, въпреки че обичал Даниил, и заповядал да ги хвърлят в горяща пещ. Те влезли оковани, но небесен ангел влязъл с тях в пещта и ги опазил. Излезли те без нито един изгорен косъм, само веригите ги нямало.

Още едно прочуто пророчество се случило при сина на Навуходоносор - Валтасар. На пир, организиран от него, той и близките му поругавали свещените, заграбени от Йерусалим, богослужебни съдове. Пиели вино в тях и величаели езическите богове. Изведнъж, в разгара на пира, на стената се появили тайнствени думи, които никой не разбирал. Тогава Даниил ги разтълкувал и казал, че Божията ръка ги е изписала и означавали, че съвсем скоро пребогатато царство Вавилон щяло да падне, както и много други след него, които не признавали и се подигравали с Бога. Както и станало.

Скоро Вавилон бил завзет от мидийския цар Дарий. Той също почитал Даниил, но издал заповед, който не се кланя на неговите богове, да бъде хвърлен в ямата с гладни лъвове. Даниил бил хванат и скоро се озовал в ямата. С молитва на уста и чисто сърце, Даниил укротил лъвовете и избегнал смъртта.

Дарий бил изумен от чудото и издал заповед да оставят Даниил и неговия Бог на мира и признал могъществото му в закон. Свети Даниил живял до дълбока старост. Той получил много откровения, записани в т.нар. "Книга на Даниил", която е съществена част Стария Завет.

У нас Свети Даниил има своето място в народната традиция. Народните обичаи са предимно свързани с плодородието. Според народния календар, в деня на пророк Свети Данаил, празнуват всички жени, които скоро са раждали или ще раждат, както и тези, които имат малки деца. Месят се питки, които бременните жени раздават на близки и познати, за да могат лесно да добият рожбата си, както и за да е плодовита годината.

Вярвало се, че този ритуал ще запази децата от врялата вода и огъня, подобно на историята на хвърления в пещта пророк, който бил опазен от Бог невредим.