1. Задължението, за което се иска отсрочване, не може да бъде погасено изцяло от задълженото лице МБАЛ “Христо Ботев” АД - Враца към Общината към датата на подаване на искането.

2. Длъжникът има и други задължения, неплащането на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност.

3. Налично е обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване.

4. Упражнено е правото за искане на отсрочване на публични вземания чрез писмено депозирано искане с Вх. №9100-964/1/ 05.10.2017 г. до компетентен орган, придружено с доказателства по чл. 183 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

5. Искането за отсрочване е за срок от една година.

Вече за никого не е тайна, че врачанската областна болница е пред фалит. Лечебницата има натрупани 14 млн. лв. дългове. "Кой е виновен за натрупаните задължения на МБАЛ "Христо Ботев" - АД и ще понесе ли наказание? Къде е държавата, която винаги е била в Съвета на директорите на здравното заведение?", питат от Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Декларацията е изпратена до премиера Бойко Борисов, здравния министър Николай Петров, председателят на парламента Димитър Главчев и общинското ръководство във Враца.

"Работещите в болницата нямат никакво вина за натрупаните пред годините задължения. През Съвета на директорите са преминали зам.-министър, отговарящ за лечебната дейност, министър на здравеопазването, областен управител на Враца, кмет на Враца, председател на Общинския съвет на Враца. Въпросът към всички тях е: Защо са натрупани тези дългове и ще има ли санкции за виновните", питат медиците. Кметът Каменов каза вчера по време на гражданският протест във Враца, че с тези дългове трябва да се занимае прокуратурата.

Дали местните съветници ще гласуват „за” разсрочване на дълга на болницата към Общината и ще подадат ли ръка на врачанските лекари, за които това ще е нужна глътка въздух, ще стане ясно тази вечер.