Заниманията бяха насочени към опознаване на зоните от Натура в община Мездра, както и към защитените видове растения и животни, които се намират в тях. Игрите започнаха с т.нар. „Екобинго”, в което учениците трябваше да разпознаят билки, да разкажат дали са посещавали природен или национален парк, съответно какви са техните впечатления и дали са чували за „Натура 2000”.

След това децата бяха разделени на две групи по класове. Първо разпознаваха карти с видове растения и животни, а след това работиха по темата за различното им местообитание. Малките природолюбители трябваше да отговорят на три въпроса – какви видове живеят в даденото местообитание, какви са съответните заплахи и каква е ползата за хората от съществуването на това местообитание.

Относно формата, чрез която представителите на Природен парк „Врачански Балкан” проведоха информационната кампания, Оля Генова сподели:

„Смятаме, че по този начин децата най-емоционално възприемат информацията и наистина участват активно и с желание. Опитваме се да вкараме и един творчески елемент, т.е. те да творят чрез рисунки. Така те се замислят какво би разрушило едно местообитание. Чрез игрите децата възприемат по-добре информацията”.

В края на открития урок учениците, заедно със своите учители Петя Антонова и Дарина Гачева, както и представителите на „Врачански Балкан” направиха снимки за спомен.