„Това е съвместна практика с РУО-Враца. Детска градина „Слънчице“ е включена в темата за ролята на екипа за развиване на умения и грижа за детето в семейна среда, като пълноправен съучастник с РУО-Враца. Темата е включена и в годишния план на управлението и съвместно искаме да покажем своя опит за работа със семействата. За нашите родители и за модела ни на взаимодействие като ателие „Чудотворница“, което е сформирано в детската градина“, каза директорът.

В работната среща взеха участие директори, педагози и психолози от детски градини в област Враца, представители на Регионалното управление на образованието във Враца и на Община Мездра.

Изненада за гостите бяха подготвили екипа и малчуганите от 3-та възрастова група, които изпълниха народния танц „Ръченица“, под съпровода на Формация „Фолкреактор“ с ръководител Любомир Гешковски.

Срещата имаше за цел да подобри сътрудничеството между семейството и детската градина за споделена отговорност при обучението и възпитанието на децата чрез подкрепа, ангажираност и правилна комуникация.

Бяха представени различни методи за обучение, игра и възпитание на малчуганите. Участниците имаха възможност да наблюдават две открити практики в ателиета във втора и четвърта възрастови групи: екипна работа на деца, учители, родители, педагогически специалисти, помощник-възпитатели и помощник на учителя.

Във втората част, чрез презентацията „Счупеният мост“, детската градина домакин представи работещ модел за ефективно взаимодействие със семейството в ДГ „Слънчице“. Акцентите в нея бяха:

• Комуникационна стратегия - канали за комуникация със семействата на децата,

• „Мотивиращата сила на екипа“ - вътрешно институционална дейност на екипа и екипно изграждане на политики за подкрепа на семейството,

• Ефективни форми за развитие на компетентности и израстване в родителството - родителски срещи, социален тренинг, менторство, Ателие „Чудотворница“.