Във всяка група има средно по 25 деца, като всяка има свое наименование. Яслената група се казва „Патешки лудории”. Първа група носи името на любимеца на всички дeца - „Мики Маус”. Втора група носи названието „Смехурани”, а трета – „Мечо Пух”.

Четвърта група е разделена на две. А – „Патиланци” и Б – „Васил Левски”.

Групата в детската градина в Долна Кремена е разновъзрастова.

Директорът на детското заведение Диана Вутова заяви за „MediaNews”, че се спазват всички противоепидемични мерки. Детската градина се дезинфекцира всеки ден, има осигурени маски и дезинфектанти, а на входа децата се приемат от медицинско лице.

Вутова пожела на персонала и родителите да са здрави и жизнерадостни, учителите да бъдат целеустремени и търпеливи, а децата да бъдат повече усмихнати.

Поради съображения за сигурност, относно ситуацията с Covid-19, началото на новата учебна година започна без родители в двора на детската градина.