© Диана Вутова

За периода 15 – 19 април 2024 г. в детското заведение се проведе въвеждащо обучение по Проект Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Малки партньорски проекти“, сектор „Училищно образование“ на тема „Театър на сенките в предучилищното образование“ в метода Театър на сенките за персонал на партньорските организации. То бе проведено от експерти на VVIF /Фондация „Ценности, добродетели, интегритет“-България“.

Целта на проекта бе да запознае практически избран персонал на партньорите ни от Liceul Tehnologic Baia de Fier- Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier –Румъния, ИЗНИК ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU- Турция, учители от ДГ „Мир“-Мездра и ДГ „Детелина“, с. Врачеш, община Ботевград с този атрактивен метод и да създаде у тях умения творчески да го прилагат в предучилищното и училищното образование.

Обучението бе базирано на неформалното образование, като в него участниците се научиха да използват театър на сенките от А до Я, вкл. създаването на мини-спектакъл в края на обучението.

Програма на събитието беше разпределена в пет дни и включеше запознаване на участниците един с друг и с програмата на обучението. То включваше обсъждане на правила, подходи, очаквания, страхове и приноси, както и запознаване с логистиката при театър на сенките и със сянката на участниците чрез прости упражнения с нея.

Изпълнение на задачи се случваше единично, по двойки и по тройки. Чрез методът на игра бяха представяни изразните средства на театъра на сенките и използването на прости действия, професии, животни и предмети, по-сложни житейски ситуации и разпознаването им от останалите участници.

Визитата и обучението включваше разпределение и творческа работа в 3 или 4 малки групи за поставяне на по-сложни етюди по метода на театъра на сенките, както и разпределяне на участниците в 2 по-големи групи и задаването на творческа задача. Бяха проведени репетиции на мини-спектакъл на съответната група - първоначално самостоятелно, а после и със съветите на арт-фасилитаторите.

Събитието завърши със заключителна сесия за придобитите компетенции и оценка на обучението.

След обучението за работа с метода на театър на сенките се предвижда в рамките на следващите 2-3 месеца да бъдат създадени малки театрални спектакли по метода в 4 детски градини в трите партньорски държави (2 в Турция и по 1 в България и Румъния). Обучените представители на детските градини ще направят това, като актьори ще бъдат децата в детските градини.

Директорът на ДГ „Мир“ в Мездра Диана Вутова и екипът изказаха своята благодарност към всички подкрепили проекта и гостуването на партньорите им:

„Благодарим на Общинска администрация - Мездра за топлото посрещане в сградата на общината, Археологически комплекс „Калето“, на г-н Мирослав Аспарухов и танцьорите от Представителен танцов ансамбъл Мездра към НЧ "Просвета- 1925"-Мездра за прекрасния поздрав на нашите гости, на децата и екипите на четвърта и втора възрастова група за чудесната драматизация и поздрав за нашите партньори, на целия екип на ДГ "Мир"-Мездра за организацията на събитието! Огромни благодарности на нашия обучител Станимир Кискинов и Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"- София- партньор по проекта и на партньорите ни Liceul Tehnologic Baia de Fier- Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier -Румъния, ИЗНИК ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU- Турция. Благодарим Ви за прекрасните мигове с Вас, за милите думи, за приятелството и сътрудничеството.“