„Уважаеми съграждани, искам да заявя най-отговорно, че по време на пандемия, когато ситуацията налага адекватни мерки и сериозна работа, най-неуместно е неадекватно поведение на част от жителите на нашата община и безцелното разхождане и събиране на тълпи пред обществени сгради, институции, хранителни магазини и др. Моля, спазвайте всички заповеди и нареждания по отношение предпазване от заразяване и разпространение на Коронавирус на територията на община Борован.

Смятам, че в тази ситуация е добре да работим целенасочено, отговорно и да не създаваме допълнително утежняване и напрежение сред обществото. Действията по дезинфекция са вече предприети по предварително изготвен график обсъден от общинския Кризисен щаб, сформиран под моя заповед. Поръчали сме 500 броя маски, които ще бъдат раздадени на всички служители в администрацията, кметствата, служителите от ЦНСТ, домашен социален патронаж, както и на всички работещи по програми и лица, отработващи чл.9 по ППЗСП, които ще продължават да работят по време на периода на карантината.

Обектите, които имат право да работят са : магазини за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, банки и застрахователни офиси. Моля всички да спазват моя Заповед № 86/16.03.2020г. Всички останали обекти, които имат забрана за работа, да преустановят дейността си. Осъществява се контрол по изпълнение на заповедите от гореизложените обекти.

Лицата, поставени под карантина, пристигнали от чужди държави, да спазват стриктно каратния срок.

При установяване на нарушения за неспазване на горецитираните заповеди и указания, незабавно да бъдат подавани денонощни сигнали към органите на МВР, РЗИ и общински Кризисен щаб на телефони: за МВР – 112, за РЗИ - 0879144830, за Кризисен щаб Борован - 0896709642. За неспазване препоръките на Националния Кризисен щаб във връзка с пандемията от Коронавирус, които са задължителни за всички граждани на Република България, ще бъдат съставяни актове по чл.355 от Наказателния кодекс.

Ефективността на мерките зависи от нашето лично чувство за отговорност и обществена ангажираност. Зависи от всеки един от нас. Не трябва да позволяваме действията ни да утежняват ситуацията и да застрашават нашия живот и този на околните".

„Останете си вкъщи“, бъдете отговорни хора, защото никой не е по-силен от природата.

Кмет на Община Борован: инж. Десислава Тодорова