Със съдействието на Лъчезар Иванов, родител на дете от ІІ възрастова група (4-5 г.) и на Петя Дамянова, старши учител в ДГ „Мир“, събраните пакетирани хранителни продукти бяха доставени в Дома за сираци.

Екипът на ДГ „Мир“ и Дом за сираци „Св. Николай“ изказват своята огромна благодарност на родителите на децата от детската градина, които се включиха в кампанията и дариха хранителни продукти за живеещите в дома.

Дом за сираци „Св. Николай“ е построен към Българската православна църква и се ръководи от Църковното настоятелство при Храм „Св. Троица” - с. Нови хан с председател архимандрит Йоан (отец Иван Иванов.

От 1988 г. досега в дома, който е известен като „приюта на отец Иван“, са намерили подслон, топла храна и облекло повече от 1000 души, изпаднали в затруднение. Голяма част от тях са сираци или деца от домове, които след навършване на пълнолетие остават на улицата без подслон и поминък. Стремежът на отеца е да ги подпомогне да се интегрират в обществото и да водят пълноценен живот.

Парични дарения могат да се превеждат по сметката на дома:

Дом за сираци „Св. Николай“ при Храм „Св. Троица“,

Банкова сметка: UNI CREDIT BULBANK - клон Елин Пелин,

IBAN: BG72UNCR 96601000411600, BIC: UNCRBGSF

Дарения в натура могат да се носят на място в дома в Нови Хан или да се изпращат с куриер. Адресът е:

Дом за сираци „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“

ул. „Търнава“ №21А

с. Нови Хан ПК 2110, община Елин Пелин

За повече информация: www.svetinikolai.org