След края на дарителската кампания се предвиждат разширяване на гробищния парк с площ от около 2дка. Ще бъде изградена нова ограда по цялата стара южна страна.

Това, което може да се използва от старата мрежа ще отиде за изкърпване на северна страна на парка. Ще се направят нови портали и допълнителни порти за по-лесен достъп до всички краища на парка.

Предвижда се още направа на шахта, чешма, захранване на парка с електроенергия, изграждане на навес за опела и служби, както и табла за некролози.

Инициативата ще бъде в продължение на 1 месец (до 10-ти септември), след което ще започне изпълнението на ремонтните дейности.