Нарушенията по организация на здравословни и безопасни условия на труд са 171 / липса на документи, инструктаж и обучение /, по безопасност на труда 56 / защитно изпълнение на ел. съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, лични предпазни средства, сигнално-предупредителни устройства / и 35 са свързани с хигиената на труда. Най-много, 243 са нарушенията в областта на трудовите правоотношения.

Румен Младенов посочи сред приоритетите за изпълнение през следващия месец контролът относно работа без трудови договори. Ще продължат проверки на фирмите, които са потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащане труда на работещите. Инспекции ще има в рисковите обекти и такива с висок трудов травматизъм, предвидени в годишния план за съответния месец, както и контрол на строителни обекти.

Младенов подчерта, че мониторингът и проверките на фирми, извършващи саниране на сгради и работещи по изпълнение на водния цикъл в областта ще бъде стриктен и безкомпромисен.Той допълни, че започват проверките на земеделските производители за сезонна работа свързана с рязане на лозя и плодни дръвчета и начините за наемане на работещи за този вид дейност, включително сключване на еднодневни договори.