© Община Монтана

„В края на ХIХ и в началото на ХХ век нашата страна има изключително бързо и бурно развитие. С население от 4,5 милиона души е най-голямата държава на Балканите. През 1907 година златният лев има най-голямо покритие. Строят се най-големите обществени сгради. България надигнала снага, но все още има остатъци от миналото, които пречат цивилизовани свят за ни приема като пълноправни партньори. Последните тухли в стената на империята падат на 22 септември през 1908 година, този път без въоръжена съпротива. В църквата Свети Четиридесет мъченици във Велико Търново Александър Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите. С този акт князът е провъзгласен за цар, издига международният авторитет на страната ни и тя вече е равноправна на другите държави. Поклон пред паметта на нашите предци, които промениха историята. Бог да пази България.“

Празничният концерт започна с марша „Родина“ на Николай Братанов, в изпълнение на духовия оркестър „Дико Илиев“ към читалище „Разум“. В програмата бяха включени Дико-Илиевите „Лудо младо“ и „Дунавско хоро“. Ансамбъл „Пъстрина“ представи „Северняшки танц“, „Танци от видинско“, „Лазарки“ и „Шопски вихри“. Солисти на Народен хор „Пъстренец“ изпълниха любими народни песни.