Областният управител на област Враца Малина Николова и заместник-деканът на Философския факултет към Софийски университет проф. Соня Карабельова проведоха днес съвместна работна среща с родители, педагогически специалисти- психолози, учители и експерти от РИО – Враца, информират от областната управа. На форума, който се проведе в Заседателната зала на Областна администрация – Враца, се акцентира върху темата за превенция на хазартната зависимост, рисковете от проблемна и патологична хазартна зависимост, психологическите реакции и механизми, новите форми на зависимост от хазарт, както и основните стратегии и подходи за самоконтрол и справяне с тях сред учениците от гимназиален етап.

„Особено ми е приятно да представя проф. Карабельова, ръководител на проект „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“и нейния екип и редом с това да изкажа своята увереност, че така изготвената програма дава възможност за създаване на цялостен научен подход, с който да се насочи вниманието на юношите , техните родители и учители към основните рискове от зависимости към различните форми на хазартни игри“. С тези думи Областният управител Малина Николова откри срещата и благодари на проф. Карабельова за провеждането на подобни професионални обучителни срещи.

„Проектът „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“, се финансира от Държавната комисия по хазарта и цели именно провеждането на подобни професионални срещи с цел представяне на изготвената програма за предпазване на младите хора от хазартна зависимост и за повишаване на тяхната хазартна култура“ поясни по време на срещата проф. Карабельова. Тя изрази своята благодарност за подкрепата при осъществяването на социологическото проучване сред учениците от област Враца.

Дейностите по проекта включват проучване на специализирана литература по темата за измеренията на проблемната и патологична хазартна зависимост, пилотно изследване за конструиране и валидизиране на методика за социологическо проучване, провеждане на социологическо проучване, анализ на събраните данни и издаване на информационни материали, създаване и а пробиране на образователни програми сред целевата група от младежи между 16 и 19 години и провеждане на професионални срещи и образователни курсове с родители, учители, педагогически съветници и училищни психолози.

Според данните от проведеното социологическото изследване в регионите Враца и Видин, над 11 200 души имат хазартна зависимост, като 1/3 от играещите хазарт са пристрастени и са изложени на висок риск. 35% от учениците от 8 до 12 клас са залагали пари на карти, а 29% са играли хазартни игри онлайн. Най-разпространени сред подрастващите са лотарийните билети за изтриване.

„11% от учениците между 8. и 12. клас са изложени на висок риск от задълбочаване на хазартното си поведение, дори 9% вече са развили проблемно хазартно поведение, затова искрено се надявам да сме полезни на колегите от Враца в тяхната възпитателна и образователна дейност“, заяви в края на срещата заместник-деканът на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Соня Карабельова.