Последната книгата на Дарина Цветкова включва 41 поетични творби тематично обособени в три цикъла – любовта към родината, болката и лирично. За идеята, заглавието и посланията на книгата, поетесата сподели, че са провокирани най-вече от любовта към родината, изразена чрез близки до сърцето и до болка познати образи и места от родния край на поетесата. Именно на нея са посветени стиховете в първия цикъл, включен в стихосбирката. Втората част е болката. Болката, породена от величавото минало и несигурното настояще в родината ни.

В стихотворението, дало и заглавието на стихосбирката „Българка съм”, Дарина Цветкова категорично заявява не само своята национална идентичност, но и своето разбиране за това, какво означава да си българка. Тя представи още стихотворенията „Българка си ме родила, мамо” и „Душата ми е зрънце от харман”.

Въпреки че вече има зад гърба си 15 издадени заглавия, поетесата каза, че има усещането, че не е направила или оставила кой знае какво. Това, което е споделила с белия лист, е носила в себе си, преживяла го е, изляла е душата си, а това най-съкровено звучи в стихотворението „Българка съм”.

…Българка съм и отдавна помня,
в бъдно устремена с воля силна,
всичко, що премина ми напомня,
та до днешно мътно, нестабилно…

В края на поетичната вечер Дарина Цветкова даде автографи и подари книгата си на присъстващите.