Информационната кампания в област Монтана тръгна от балканското градче. Чипровци е една от българските емблеми в общото европейско семейство. През 2014г. ЮНЕСКО включи традицията на производство на Чипровски килими в списъка на световното нематериалното културно наследство. Това даде надежда за ново възраждане на килимарството в Чипровци, където изкусни майсторки демонстрират занаята.

Над 10 млн лева са инвестирани в община Чипровци за 10-те години от приемането ни в ЕС, припомни кметът. Сред най-значимите обекти изградени и реновирани с европейски средства са водопроводи, спортна зала и стадион, пътища.