"Това, което се очаква - да стане над 3,50 лева, което е непосилно за местното население, което основно е възрастно и се издържа от пенсиите, които взима. Водата в общината е предимно повърхностна и много често след дъждове имаме сериозни проблеми, че тече замътнена по чешмите", коментира Нина Петкова, кмет на община Георги Дамяново.

Общините Вършец и Медковец също не са съгласни с предвиденото увеличение. Съгласно изготвения бизнес план на ВиК - Монтана исканата цена за кубик вода от следващата година е 4.34 лева за град Монтана. КЕВР настоява тя да стане 4.95 лв. В Георги Дамяново са готови да излязат на протест срещу готвеното увеличение на водата.

"Те са готови на стачни действия и аз, съответно, заедно с кметовете на общината ще застанем до хората", каза още кметицата на Георги Дамяново.


Източник: novini.bg/